POV Definitie

POV, oftewel Point of View, is een term die veel gebruikt wordt in verschillende disciplines zoals literatuur, film en fotografie. Het geeft aan vanuit welk perspectief een verhaal wordt verteld. Het beïnvloedt de manier waarop de lezer of kijker het verhaal ervaart en interpreteert. Betekenis van POV in Literatuur In de literatuur verwijst POV naar […]