Zelf op staande voet ontslag nemen: wat zijn je rechten en plichten? Je kunt niet zomaar per direct je baan opzeggen, hier moet een gegronde reden voor zijn. Bekijk je rechten en plichten van ontslag nemen op staande voet en wat hier de voor- en nadelen van zijn.

Betekenis ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet denk je vaak aan een werknemer per direct moet vertrekken. Minder vaak neemt een werknemer zelf ontslag op staande voet. Dit betekent dat je direct uit dienst bent, zonder dat er sprake is van een uitwerktijd of opzegtermijn. Je hebt nog wel recht op uitbetaling van reeds gewerkte uren. Vakantiedagen moet de werkgever nog verrekenen.

Op staande voet ontslag nemen: dit zijn je rechten

op staande voet ontslag nemen

Je mag op staande voet ontslag nemen wanneer hier dringende redenen voor zijn. Denk hierbij aan gedragingen van de werkgever of wanneer de arbeidsovereenkomst echt niet langer kan voortduren. Wanneer je als werknemer direct ontslag wil nemen omdat je een nieuwe baan hebt gevonden, valt dit niet onder ontslag op staande voet. Je zult dan gewoon uit moeten werken.

Wat zijn je rechten wanneer je op staande voet ontslag neemt? Wanneer de werkgever met beëindiging van de arbeidsovereenkomst akkoord gaat, heb je mogelijk recht op een WW uitkering.

Ook heb je er recht op dat reeds gewerkte uren worden uitbetaald. Heb je nog vakantie-uren of vakantiedagen openstaan? Deze moet de werkgever verrekenen. Dit geldt ook voor reiskosten en overige vergoedingen of bonussen. Je hebt geen recht op een transitievergoeding, dit is wel iets om rekening mee te houden.

Je plichten met betrekking tot ontslag nemen

Bij zelf op staande voet ontslag nemen is het belangrijk dat je dit schriftelijk aan de werkgever laat weten. Noteer dat je op staande voet ontslag neemt en geef hier een reden voor. Verstuur het ontslag op staande voet bij voorkeur per aangetekende brief, zelfs wanneer dit al eerder per e-mail of gewone brief gebeurd is.

De werkgever kan schade lijden door het plotseling vertrek. Ondanks dat de werkgever instemt met het ontslag kan deze toch nog een schadevergoeding van de werknemer eisen. Het is aan de werknemer om te verklaren waarom ontslag op staande voet noodzakelijk is. De hele zaak kan uiteindelijk in een rechtszaak eindigen.

Is het verstandig om je baan op te zeggen?

Je baan opzeggen is alleen verstandig wanneer je al nieuw werk hebt, of wanneer je bezig bent met het opstarten van een eigen bedrijf. Neem je ontslag op staande voet zonder dat je nieuw werk of inkomsten hebt, dan kom je mogelijk in financiële problemen. Dit komt omdat je bij zelf ontslag nemen geen recht hebt op een WW uitkering. Mocht je totaal geen inkomsten hebben, dan kom je mogelijk wel in aanmerking voor een andere uitkering zoals een bijstandsuitkering.

Opzeggen met wederzijds goedvinden

Voorkom problemen op het gebied van financiën en hiermee je thuissituatie. Het beste is om het arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. Veel werkgevers willen hier wel aan meewerken, mits je zelf ook medewerking verleent. Zo kan de werkgever soms vragen om toch nog een tijdje uit te werken. Dit hoeft geen hele maand te zijn, de meeste werkgevers zijn al geholpen wanneer je twee weken doorwerkt. Op deze manier heeft de werkgever iets meer tijd om op zoek te gaan naar nieuw personeel.

Opzeggen met wederzijds goedvinden heeft als voordeel dat jullie op een normale manier uit elkaar gaan. Bovendien heb je vaak recht op een WW uitkering, handig wanneer je nog geen nieuwe baan hebt.

Is de situatie op de werkvloer onhoudbaar? Probeer hier eerst met de werkgever of collega’s samen uit te komen. Zie je geen oplossing, dan is op staande voet ontslag nemen het laatste redmiddel.

Op staande voet ontslag genomen, en nu?

Heb je in een opwelling op staande voet ontslag genomen? Heel soms kun je dit nog terugdraaien, maar dan moet de werkgever hier wel begrip voor (kunnen) hebben. In alle andere gevallen is er niets meer aan te doen en ben je werkloos. Het is nu zaak om zo snel mogelijk ander werk te zoeken.

Heb je plannen voor het opstarten van een eigen bedrijf, dan moet je nu toch echt aan de slag. Bedenk een idee en onderzoek of hier behoefte naar is. Een ondernemersplan is niet altijd noodzakelijk, maar een inschrijving bij de Kamer van Koophandel wel. Daarna kun je als zelfstandige aan de slag en ben je niet langer afhankelijk van een werkgever. Wat een vrijheid!

Wellicht ook interessant